<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "undefined"===typeof a.ipromNS?(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments):a.ipromNS.execute(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]("setConfig",{blocked:!0});h(f)});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d.src="//cdn."+e+"/ipromNS.js";d.async=!0;d.defer=!0;b.parentNode.insertBefore(d,b)}}(),e=b;"string"===typeof b&&(e=[b]);k(e)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window, document,[ "ipromcloud.com"],"_ipromNS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('init', {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sitePath : ['kompas','pages_kompas'], /*second value of sitePath array is equal to SID*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cookieConsent : true /*based on site cookie policy*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/iframeResizer.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe id="kompashead" src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/head.html" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> iFrameResize({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> log:false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoResize:true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> heightCalculationMethod: 'min',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> checkOrigin:false,interval:35},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> '#kompashead');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Splošni pogoji sodelovanja in pravila pri participaciji na natečaju

»Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«.

1.   Kdo prireja natečaj »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«

Organizator    natečaja    »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«     (v     nadaljevanju:     »natečaj«)     na     spletnem mestu https://pages.kompas.si/postani_influencer/, je podjetje KOMPAS d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448743000 (v nadaljevanju: »organizator«). Vse informacije, osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje za namen natečaja, prejme organizator natečaja.

Sodelovanje na natečaju ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka. Splošni pogoji sodelovanja in pravila pri participaciji na natečaju »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer« so na vpogled in dostopni v pisni obliki pri organizatorju natečaja KOMPAS d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana ter na spletni strani https://pages.kompas.si/postani_influencer/.

 

2.   Kdaj poteka natečaj »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«

Natečaj poteka v času od 1. 3. 2020 do 1. 6. 2020, z možnostjo predhodnega zaključka ali podaljšanja v primeru, da se organizator odloči prekiniti natečaj ali ga podaljšati na novi datum zaključka. O morebitnih spremembah bodo udeleženci pravočasno obveščeni preko spletne strani https://pages.kompas.si/postani_influencer/ in drugih digitalnih kanalov podjetja KOMPAS d.d.. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse  udeležence.

3.   Namen natečaja »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«

Namen natečaja je poiskati potovalne navdušence, ki bodo na Kompasovem Instagramu predstavili svojo potovalno zgodbo in CEWE fotoknjigo skozi story objave ter promocija blagovne znamke KOMPAS in CEWE.

4.   Udeleženci natečaja »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«

Na natečaju se lahko prijavijo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki oddajo prijavo in svojo kratko video predstavitev preko obrazca prek spletne povezave https://pages.kompas.si/postani_influencer in ki ravnajo skladno s spodnjimi navodili (v nadaljevanju: »udeleženec«).

Pogoj za sodelovanje na natečaju je, da udeleženec soglaša s temi splošnimi pogoji sodelovanja in pravili pri participaciji natečaja (v nadaljevanju: »pravila«). S sodelovanjem na natečaju se šteje, da se udeleženec s pogoji ter pravili v celoti strinja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi natečaja ter zaposleni pri organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.).

Pravna oseba ne more biti udeleženec na natečaju.

 

5.   Potek natečaja »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«

Vsak udeleženec, ki želi sodelovati na natečaju, mora izpolniti določene pogoje. Udeleženci, se najprej prijavijo prek spletne povezave  https://pages.kompas.si/postani_influencer, naložijo kratek predstavitveni video (maksimalno 30 sekund), napisati katero destinacijo so že obiskali in bi jo želeli predstaviti na Kompasovem profilu. Predstavitev izbrane destinacije mora vsebovati vsaj 15 Instagram story objav.

Med vsemi oddanimi prijavami bo tričlanska komisija izbrala trideset najprimernejših kandidatov.

Zbiranje kandidatov se prične z dne 1. 3. 2020 in se zaključi dne 15. 3. 2020 ob 23:59 uri. Nato bo tričlanska komisija izbrala 30 prijavljenih kandidatov, ki bodo prejeli nadaljnja navodila za prevzem Kompasovega Instagram profila, kjer bodo predstavili svojo izbrano destinacijo.  

Predstavitve destinacij se pričnejo s 1. 4. 2020 in trajajo do 1. 6. 2020.

Potek prevzema Kompasovega Instagram profila:

 • Izbrani kandidat pripravi 1. predobjavo na svojem profiu – story + objava na IG od Influencerja (tukaj povejo, da se nekaj pripravlja in ne razkrijejo vsega. Označijo profila od Cewe in Kompasa)
 • Teaser objava – IG profil od influencerja (story objava, »nekaj se pripravlja« – posname pripravo izdelave CEWE fotoknjige. Obvezna oznaka profilov Kompasa in CEWE);
 • Najava prevzema profila in oznaka Kompasa in CEWE + povabilo k sledenju obeh profilov;
 • Prevzem instagram profila Kompasa (predstavitev izbrane destinacije skozi 15 story objav + 3 story objave za CEWE knjigo;
 • ZAHVALA influencerja na svojem profilu, kjer naredi objavo z fotoknjigo in povabi, da si lahko celotno zgodbo ogledajo na Kompasovem profilu (objavo deli tudi v story);
 • Organizator natečaja si pridržuje pravico do objave objavljenih zgodb na svojih socialnih omrežjih in za uporabo v marketinške namene.

6.   Žirija in nagrade

Kandidate bo izbirala in ocenjevala digital ekipa Kompasa:

Gorazd Zakrajšek – direktor oddelka Digital

Tadej Bricelj – skrbnik za digitalni marketing

Janja Plevnik – skrbnica za digitalni marketing

Vsi izbrani kandidati, ki bodo sodelovali v natečaju »Povej svojo zgodbo in postani Kompasov influencer«, bodo prejeli sledeče nagrade:

 

Nagrade:

 • 1x CEWE FOTOKNJIGA – velika panorama (28 x 21cm), digitalni tisk sijaj, s trdimi platnicami, 26 strani + brezplačno dostavo na dom. V vrednosti skupaj 45 EUR;
 • Kompasov vrednosti bon v višini 50 EUR.

 Izbrani kandidati bodo znani najkasneje teden dni po zaključku zbiranja kandidatov natečaja in bodo obveščeni preko elektronskega sporočila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino,

organizator  natečaja plača akontacijo za prejeto nagrado.

Vsak sodelujoči lahko prejme obe nagradi. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene

denarne protivrednosti. Posamezni uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Pritožba na uvrstitev na seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

 

7.   Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Udeleženci se s sodelovanjem natečaju strinjajo, da z izpolnitvijo pogojev za participacijo na natečaju ne kršijo določil zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S participacijo na natečaju udeleženec posreduje naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek ter elektronski naslov; ti podatki se hranijo do izpolnitve v teh pravilih navedenih namenov, za katerega so bili dani oziroma do preklica

Organizator (upravljavec osebnih podatkov) bo osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v dobrodelni akciji z izpolnitvijo obrazca oziroma drugim načinom pridobitve, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedba natečaja (npr.: obveščanje in komunikacija sodelujočih statistične in tržne analize),
 • segmentacija in profiliranje sodelujočega,
 • neposrednega trženja oziroma za marketinške namene upravljavca.

Poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov, udeleženec organizatorju dovoljuje, da uporabi ter javno deli objavljene zgodbe na spletnem mestu www.kompas.si, socialnih omrežjih ter za uporabo v marketinške namene.

V zvezi z uporabo zgodb in/ali imena, priimka udeležencev v marketinške namene oziroma objavo na socialnih omrežjih se udeleženci nepreklicno strinjajo, da od organizatorja ne bodo zahtevali kakršnega koli plačila ali odškodnine.

Organizator bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z vsakokrat veljavno področno zakonodajo, trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi omenjenega zakona. Upravljavec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam (niti poslovnim partnerjem, ki bodo poskrbeli za izvedbo dobrodelne akcije), razen v kolikor bi na podlagi zakonskega obvestila to zahteval kateri od pooblaščenih državnih organov.

Udeleženci s sodelovanjem soglašajo, da organizator prejete zgodbe v celoti oziroma delno na območju Republike Slovenije časovno neomejeno (oziroma do preklica privolitve za tovrstno obdelavo s strani udeleženca, ki je avtor zapisa) uporablja v svojih oglaševalskih materialih (npr. objava na spletu in družabnih omrežjih) .

Upravljavec osebnih podatkov (organizator) mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje,
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
 • urediti preklic obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in/ali, izbris osebnih podatkov, v kolikor relevantna zakonodaja ne veleva nadaljnje obdelave;
 • Udeleženec natečaja lahko pisno prekliče svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na elektronski naslov info@kompas.si. Organizator  bo v primeru preklica privolitve iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

V primeru suma zlorabe osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na pristojni organ.

8.   Odgovornost

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba natečaja in sistema za izvedbo natečaja lahko povzročila sodelujočim na natečaju in/ali tretji osebi;
 • nedelovanje spletnega mesta zaradi neznanja uporabe storitev oziroma zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve spletnega mesta;
 • nedelovanja ali moteno delovanje storitve zaradi tehničnega nedelovanja aplikacije na spletni strani;
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja na natečaju, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi drugih podobnih posledic.

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav. Odločitev organizatorja natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima udeleženec s sodelovanjem na natečaju.. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nastopa okoliščin višje sile in drugih nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila odpove, začasno prekine, prestavi in/ali drugače predhodno ali naknadno konča natečaj.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni pogoji oziroma če bi se s tem izognil zlorabi natečaja v škodo       sodelujočih        udeležencev.        O        tem        bo        preko        spletne      strani https://pages.kompas.si/postani_influencer in digitalnih kanalov podjetja KOMPAS d.d. dosledno obvestil potencialne udeležence. V tem primeru prav tako ne odgovarja za nikakršno škodo. Nadaljevanje sodelovanja na natečaju po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 1. 3. 2020

KOMPAS d.d.

 

 

Spletna stran (www.kompas.si, pages.kompas.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86233514-1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.dataLayer = window.dataLayer || [];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function gtag(){dataLayer.push(arguments);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('js', new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('config', 'UA-391908-1');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> !function(f,b,e,v,n,t,s)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('init', '576942229150703');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'PageView');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><img height="1" width="1" style="display:none"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.facebook.com/tr?id=576942229150703&ev=PageView&noscript=1"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- VNESITE V NOGO SPLETNE STRANI: --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>