V-Health&Safety je program zdravstvenih, higienskih, varnostnih in okoljskih standardov, ki jih v Valamarju uporabljamo, da bi zagotovili najvišjo raven varnosti gostov. S ciljem prilagoditve novo nastalim pogojem v letu 2020 smo program V Health&Safety dodatno nadgradili z uvedbo novih protokolov v skladu s priporočili zdravstvenih organizacij glede Covid-19. Poleg izvedbe novih protokolov smo v letu 2020 našim gostom zagotovili še VEČ PROSTORA: na recepciji, v restavracijah, na bazenih, plažah in pri vseh drugih skupnih vsebinah.

Program V-Health&Safety obsega 3 ključna področja:

1. V-Health&Safety CleanSpace vključuje izboljšane protokole čiščenja namestitve in skupnih prostorov v skladu s priporočili mednarodnih zdravstvenih organizacij WHO in ECDC. Protokoli čiščenja so preverjeni s certificiranim sistemom kakovosti ISO 9001, izvajajo pa se z uporabo vodilnih blagovnih znamk za čiščenje prostorov Ecolab in Johnson-Diversey. V letu 2020 smo uvedli nov sistem čiščenja »100 % CleanSpace Seal«, s katerim zagotavljamo popolno razkuževanje sob, apartmajev in mobilnih hišk pred prihodom gostov ter uvajamo višje standarde čiščenja skupnih prostorov.

2. V-Health&Safety Food zagotavlja najvišjo možno stopnjo varnosti ter zdravstveno neoporečnost hrane in pijače v vseh restavracijah in barih. S standardom V Health&Safety Food nadziramo vse procese v zvezi s hrano in pijačo od proizvodnje, dobave in priprave do postrežbe. Protokoli upravljanja s hrano in pijačo imajo certifikat HACCP, potrjen s strani SGS, vodilnega svetovnega podjetja za nadzor, preverjanje, preskušanje in certificiranje. Vsi naši zaposleni imajo predpisana zdravstvena spričevala in se redno izobražujejo, da bi zagotovili najvišje standarde varnosti in kakovosti.

3. V-Health&Safety Management predvideva upravljanje celotne varnosti gostov v času bivanja v Valamarjevih objektih, pri kateri se izvajajo svetovni standardi in nadzira uporaba otroških igrišč, bazenov, plaž in drugih vsebin v hotelih, letoviščih in kampih. V vsakem namestitvenem objektu je V-Health&Safety Manager, ki je gostom na voljo ves čas (24/7) bivanja ter jim po potrebi zagotavlja zdravstveno varstvo.

V programu V Health&Safety se na vseh treh glavnih področjih uporabe izvajajo primeri najboljši svetovnih praks, pri čemer so najpomembnejši certifikati, ki jih program predvideva: ISO 9001:2015 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema vodenja kakovosti; HACCP – sistem vodenja varnosti živil; ISO 14001:2015 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema ravnanja z okoljem; ISO 50001:2018 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema upravljanja z energijo; Travelife Gold Certificate in Sustainable Hotel by UPUHH – prestižna certifikata, s katerima se spodbuja trajnostni razvoj v hotelirstvu ob aktivnem upravljanju vpliva na družbo in okolje; EU Ecolabel je znak za okolje Evropske komisije, s katerim se potrjuje, da Valamarjevi izdelki in storitve s tem znakom zadovoljujejo standarde varstva okolja.

1. V-Health&Safety CleanSpace

V-Health&Safety CleanSpace vključuje napredne protokole čiščenja namestitve in skupnih prostorov v skladu s priporočili mednarodnih zdravstvenih organizacij WHO in ECDC. Protokoli čiščenja so preverjeni s certificiranim sistemom kakovosti ISO 9001, izvajajo pa se z uporabo vodilnih blagovnih znamk za čiščenje prostorov Ecolab in Johnson-Diversey. V letu 2020 smo uvedli nov sistem čiščenja »100 % CleanSpace Seal«, s katerim zagotavljamo popolno razkuževanje sob, apartmajev in mobilnih hišk pred prihodom gostov ter uvajamo višje standarde čiščenja skupnih prostorov.

KLJUČNI PROTOKOLI

 • Uvedli smo nov standard čiščenja, pri katerem smo dosedanje visoke higienske standarde še dodatno nadgradili z razkuževanjem ključnih točk v vseh namestitvenih enotah, pri čemer namestitvene enote do vašega prihoda označimo s pečatom (CleanSpace Seal)
 • V namestitvenih enotah v času celotnega bivanja izvajamo politiko »100 % zasebnost – prepoved vstop«, kar predvideva, da bodo naši zaposleni v vašo namestitveno enoto zaradi čiščenja, pospravljanja ali menjavanja posteljnine vstopali izključno na vašo zahtevo in ob upoštevanju standardov naših blagovnih znamk
 • V prostorih recepcije izvajamo visoke higienske in varnostne standarde v skladu s priporočili WHO, ECDC in nacionalnih zdravstvenih ustanov
 • V sanitarnih vozlih izvajamo program V Health&Safety ob upoštevanju najvišjih higienskih standardov in stalnih storitev čiščenja, uvedli pa smo tudi sistem stalnega aktivnega nadzora največjega števila uporabnikov, tako da boste tudi v sanitarnih vozlih imeli več osebnega prostora in zasebnosti
 • Na bazenskih kopališčih smo zagotovili najvišjo raven higienskih standardov za obdelavo površin in razkuževanje vode
 • V pralnici perila se uporablja sistem nadzora biološkega onesnaženja (EN 14065), zasnovan tako da se nenehno zagotavlja mikrobiološka neoporečnost tekstila, obdelanega v tej pralnici
 • Izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, ki v vseh naših objektih izvajajo storitve čiščenja, glede izvajanja načrtov čiščenja in razkuževanja (kdo, kaj, kdaj, s čim, kako) poteka v skladu s programom Health&Safety CleanSpace. Izobraževanje izvaja naše izkušeno osebje in strokovno osebje dobavitelja čistilnih sredstev

SISTEMSKO POTRJEVANJE KLJUČNIH PROTOKOLOV

 • Preverjanje zdravstvene neoporečnosti vode v bazenih in morske vode poleg plaž – zavodi za javno zdravje redno preverjajo in objavljajo rezultate o čistosti in zdravstveni neoporečnosti vode v bazenih in morske vode poleg plaž
 • V vseh turističnih objektih zavodi za javno zdravje redno jemljejo vzorce hrane, pitne vode in leda ter preverjajo njihovo zdravstveno neoporečnost
 • Ravno tako se redno jemljejo brisi pribora, delovnih površin in rok osebja za oceno mikrobiološke čistosti objekta

Partnerja:

 

2. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food zagotavlja najvišjo možno stopnjo varnosti ter zdravstveno neoporečnost hrane in pijače v vseh restavracijah in barih. S standardom V Health&Safety Food nadziramo vse procese v zvezi s hrano in pijačo od proizvodnje, dobave in priprave do postrežbe. Protokoli upravljanja s hrano in pijačo imajo certifikat HACCP, potrjen s strani SGS, vodilnega svetovnega podjetja za nadzor, preverjanje, preskušanje in certificiranje. Vsi naši zaposleni imajo predpisana zdravstvena spričevala in se redno izobražujejo, da bi zagotovili najvišje standarde varnosti in kakovosti.

HACCP temelji na 7 načelih, ki ga sama po sebi opredeljujejo in dokazujejo njegovo učinkovitost:

1. Analiza nevarnosti, izdelava diagrama poteka, opredelitev nevarnosti in določitev nadzornih ukrepov
2. Ugotovitev kritičnih kontrolnih točk
3. Določitev kritičnih meja
4. Vzpostavitev sistema nadzora
5. Opredelitev korektivnih ukrepov, če kritične kontrolne točke uidejo izpod nadzora
6. Vzpostavitev postopkov preverjanja
7. Dokumentiranje postopkov in evidenc

Predpogoji, ki skupaj s HACCP omogočajo varnost živil v naših hotelih in kampih:

 • Ureditev prostorov za skladiščenje ter za pripravo hrane in razdelitev na območja (coniranje)
 • Nabava kakovostne opreme in redno vzdrževanje

Nadzor dobaviteljev

 • Sledljivost (Možnost sledenja poreklu izdelka)
 • Nadzor ter pogoji za skladiščenje in distribucijo
 • Dobra proizvodna in higienska praksa
 • Pravilno ravnanje z odpadki
 • Preprečevanje pojava škodljivcev
 • Vzdrževanje osebne higiene
 • Izobraževanje zaposlenih

KLJUČNI PROTOKOLI

 • V Health&Safety Food predvideva protokol, v sklopu katerega morajo vsi zaposleni, ki pridejo v stik s hrano in igračami, biti pod sanitarnim nadzorom ter se enkrat letno preveri njihovo zdravstveno stanje in se jim potrdijo sanitarne izkaznice
 • V Health&Safety Food predvideva preverjanje zdravstvene neoporečnosti hrane in vode, tako da v vseh turističnih objektih predstavniki zavodov za javno zdravje redno jemljejo vzorce hrane in pitne vode ter tako preverjajo njihovo zdravstveno neoporečnost. Ravno tako se zaradi ocene mikrobiološke čistosti objekta jemljejo brisi pribora, delovnih površin in rok osebja

IZOBRAŽEVANJE

 • Redno izobraževanje na temo dobre higienske prakse za vse zaposlene, ki pri svojem delu pridejo v stik s hrano. Tovrstna izobraževanja izvajajo predstavniki zavodov za javno zdravje in druge zdravstvene ustanove
 • Interno izobraževanje na temo dobre higienske prakse in uveljavljanja sistema HACCP izvaja strokovno osebje delodajalca ali pogodbenega partnerja

3. V Health&Safety Management

V Health&Safety management predvideva upravljanje celotne varnosti gostov ob upoštevanju posebnih standardov za varnost otroških igrišč, bazenov, plaž in drugih vsebin. V Health&Safety Manager je gostom na voljo ves čas (24/7) bivanja te jim po potrebi zagotavlja zdravstveno varstvo.

KLJUČNE NALOGE POOBLAŠČENCA ZA ZDRAVJE IN VARNOST (HEALTH & SAFETY MANAGER)

 • V Health&Safety Manager je na voljo gostom in zaposlenim 24 h na dan v vsakem Valamarjevem objektu
 • Njegova osnovna naloga je skrb za zdravje in varnost gostov in zaposlenih
 • Po potrebi s pomočjo dežurnega zdravnika zagotavlja zdravstveno varstvo na destinaciji
 • Ponuja vso potrebno podporo in smernice za ravnanje v izrednih razmerah
 • Zagotavlja in preverja pripravljenost objekta na pravilno soočanje z izrednimi razmerami
 • Izobražuje zaposlene o izvajanja ukrepov in postopkov iz programa V Health&Safety
 • Zagotavlja prisotnost zaposlenih, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoči in uporabo naprav AED (avtomatskih defibrilatorjev) 24 h na dan
 • Spremlja splošne zdravstvene pogoje in vzdržuje varno okolje, ki je v skladu z vsemi predpisanimi standardi
 • Odgovoren je za dosledno izvajanje programa V Health&Safety CleanSpace
 • Odgovoren je za uveljavljanje kulture V Health&Safety v vseh procesih in aktivnostih v objektu
 • Nadzira izvajanje ukrepov splošne varnosti, varnosti pri delu in požarne varnosti
 • Redno pripravlja in dopolnjuje pogoje glede splošnih in konkretnih vprašanj na področju zdravja in varnosti za posamezen objekt

CERTIFIKATI V HEALTH&SAFETY

V programu Health&Safety se na vseh treh glavnih področjih uporabe izvajajo primeri najboljših praks, pri čemer so najpomembnejši certifikati, ki jih program predvideva: ISO 9001:2015 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema vodenja kakovosti; HACCP – Sistem vodenja varnosti živil; ISO 14001:2015 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema ravnanja z okoljem; ISO 50001:2018 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema upravljanja z energijo; Travelife Gold Certificate in Sustainable Hotel by UPUHH – prestižna certifikata, s katerima se spodbuja trajnostni razvoj v hotelirstvu ob aktivnem upravljanju vpliva na družbo in okolje; EU Ecolabel je znak za okolje Evropske komisije, s katerim se potrjuje, da Valamarjevi izdelki in storitve s tem znakom zadovoljujejo standarde varstva okolja.

ISO 9001:2015 je mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema vodenja kakovosti. V Valamarju standard ISO 9001 izvajamo in ga od leta 2009 redno certificiramo s ciljem nenehnega izboljševanja in doslednega uveljavljanja kakovosti svojih storitev. S certifikacijo in učinkovitim izvajanjem tega sistema vodenja kakovosti v Valamarju dokazujemo, da smo posvečeni večjemu zadovoljstvu svojih gostov.

HACCP je sistem vodenja varnosti živil, za katerega imamo v Valamarju certifikat skladnosti nenehno od leta 2006. HACCP je najprestižnejši mednarodni certifikat, s katerim se analizirajo vsi procesi v proizvodnji hrane – od same proizvodnje do postrežbe ter določajo postopki, ki se morajo uporabljati, da bi se zagotovila popolna varnost živil. Sistem HACCP so razvili v organizaciji NASA, da bi zagotovili 100 % zdravstveno neoporečno hrano za vesoljski program. Komisija Codex Alimentarius je HACCP razglasila za najučinkovitejši sistem, ki zagotavlja zdravstveno neoporečnosti živil.

ISO 14001:2015 je mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema ravnanja z okoljem. V Valamarju standard ISO 14001 izvajamo od leta 2009 s ciljem varovanja okolja in vzpostavljamo ravnovesje med družbenimi in gospodarskimi potrebami. Z uveljavljanjem tega standarda v Valamarju s svojim delovanjem povečujemo pozitiven vpliv na okolje ter preprečujemo negativen vpliv na okolje ter okolja na goste in zaposlene.

ISO 50001:2018 je mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema upravljanja z energijo. V Valamarju standard ISO 50001 izvajamo od leta 2016 s ciljem racionalne uporabe naravnih virov, izboljšanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Travelife Gold Certificate in Sustainable Hotel by UPUHH sta prestižna certifikata, s katerima se spodbuja trajnostni razvoj v hotelirstvu ob aktivnem upravljanju vpliva na družbo in okolje. Z uvedbo obeh certifikatov smo v Valamarju okrepili prakso zelenega poslovanja z doseganjem ravnovesja pri varovanju okolja v najširšem pomenu ter socialno vključenostjo v lokalno skupnost.

 Cilj uvedbe je učinkovitejše upravljanje pri zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, zdravje, podnebje ter na porabo virov in energije.