<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(a,g,b,c){a[c]=a[c]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "undefined"===typeof a.ipromNS?(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments):a.ipromNS.execute(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var k=function(){var b=g.getElementsByTagName("script")[0];return function h(f){var e=f.shift();a[c]("setConfig",{server:e});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d=document.createElement("script");0<f.length&&(d.onerror=function(){a[c]("setConfig",{blocked:!0});h(f)});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d.src="//cdn."+e+"/ipromNS.js";d.async=!0;d.defer=!0;b.parentNode.insertBefore(d,b)}}(),e=b;"string"===typeof b&&(e=[b]);k(e)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window, document,[ "ipromcloud.com"],"_ipromNS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('init', {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sitePath : ['kompas','pages_kompas'], /*second value of sitePath array is equal to SID*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cookieConsent : true /*based on site cookie policy*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/iframeResizer.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe id="kompashead" src="https://www.kompas.si/portaldoc/STATIC/GLAVA/head.html" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> iFrameResize({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> log:false,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> autoResize:true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> heightCalculationMethod: 'min',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> checkOrigin:false,interval:35},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> '#kompashead');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Nagradna igra je zaključena.

 

Nagrajenci:

1. MOJCA CEHMAN
2. KATJUŠA ŽVAN TROBEC
3. ŠTEFKA KLOPČIČ HIRŠMAN

Vsem iskreno čestitamo!

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

 

Triglav d.d. in KOMPAS d.d. od 15. 5. do 30. 06. 2019

 

Nagradni sklad: Bon za turistično zavarovanje Zavarovalnice Triglav

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizatorja nagradne igre »Triglav in Kompas« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Kompas d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) in kot so-organizator Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: so-organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Kompas« in so-organizatorjevega turističnega zavarovanja. Nagradna igra poteka od 15. 5. do 30. 06. 2019.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odgovorijo na anketo, ki jo prejmejo na elektronski naslov 1 do 2 dni po nakupu v poslovalnicah KOMPAS d.d., M holidays poslovalnicah, na spletni strani www.kompas.si ali s sodelovanjem v nagradnem vprašanju na https://pages.kompas.si/ni-triglav-anketa  med 15. 5. in 30. 06. 2019.

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji ali pri so-organizatorju, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ali so-organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja ali so-organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.)

 

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe KOMPAS d.d., ki so dostopni na spletni strani www.kompas.si.

 

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Uporabniki odgovorijo na anketo, ki jo prejmejo na elektronski naslov 1 do 2 dni po nakupu v poslovalnicah KOMPAS d.d., M holidays poslovalnicah, na spletni strani www.kompas.si ali s sodelovanjem v nagradnem vprašanju, dostopnem na spletnem mestu https://pages.kompas.si/ni-triglav-anketa

 

Žreb bo potekal 03. 07. 2019 ob 12:00 v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka 30. 06. 2019 pravilno odgovorili na vprašanje.

 

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja od 15. 5. do 30. 06. 2019.

 

Celoten nagradni fond obsega: 3 X Bon za Turistično zavarovanje Zavarovalnice Triglav, v vrednosti 40,00 EUR s pripadajočim DDV-jem. Vsak nagrajenec lahko prejme le 1 nagrado.

 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator ali so-organizator nagradne igre plačata akontacijo za prejeto nagrado glede na to, kateri je podeljevalec nagrade, vendar pa se skladno s tretjim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v davčno osnovo ne všteva dobitka v nagradnih igrah, če dobitek ne presega 42 EUR.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

 

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 03. 07. 2019 ob 12:00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

 

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

 

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte.

 

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

 

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

 

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte. Nagrajenec mora najkasneje v sedmih dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke, ki so potrebni za sklenitev zavarovanja.

 

Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec prek elektronske pošte v roku sedmih dni ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčne številke).

 

10. Izključitev odgovornosti

Organizator in so-organizator ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com, Instagram.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih organizatorja (npr. uradna spletna stran, socialna omrežja organizatorja ipd.).

 

12. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo v nagradni igri od sodelujočih pridobil naslednje osebne podatke: ime in priimek ter elektronski naslov, ki jih bo posredoval so-organizatorju. Organizator in so-organizator bosta od nagrajenca zaradi izvedbe davčnih obveznosti dodatno pridobila tudi podatek o davčni številki. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim, organizatorjem in so-organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja in so-organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator in so-organizator bosta osebne podatke uporabila za namen izvedbe nagradne igre, za pošiljanje ankete na elektronski naslov, ki ga je za namen nagradne igre podal posameznik, kontaktiranja nagrajenca v nagradni igri, objave imena in priimka nagrajenca ter fotografije v skladu s to in 11. točko teh pravil, za izvedbo prevzema nagrade ter za izvedbo obveznosti v skladu z davčnimi predpisi.

 

Organizator in so-organizator nagradne igre bosta objavila osebne podatke nagrajenca tj. ime in priimek v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

V primeru izrecne privolitve na posebnem obrazcu, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator in so-organizator osebne podatke uporabita tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

 

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov gdpr@kompas.si. Organizator in so-organizator bosta v primeru preklica soglasja v 15 dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem obvestila udeleženca nagradne igre. Udeleženec nagradne igre lahko prav tako lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju; in sicer na e-poštni naslov gdpr@kompas.si in/ali na info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh www.triglav.si. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na e-poštnem naslovu gdpr@kompas.si, pooblaščena oseba so-organizatorja pa na e-poštnem naslovu dpo@triglav.si.

 

Politika zasebnosti organizatorja je dostopna na spletni strani organizatorja www.kompas.si in je sestavni del teh pravil. Z več informacijami o varovanju zasebnosti pri so-organizatorju se lahko seznanite v politiki zasebnosti, dostopni na spletni strani www.triglav.si.

 

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.kompas.si in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

14. Ostale določbe

Organizator in so-organizator ne bosta upoštevala zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav. Odločitev organizatorja in so-organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator in so-organizator nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 06. 05. 2019

Ljubljana, 06. 05. 2019

KOMPAS d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d.

Spletna stran (www.kompas.si, pages.kompas.si - KOMPAS d.d.) uporablja piškotke zato, da lahko vodimo lastno, agregirano statistiko obiska naše spletnih strani. Uporabljamo tudi sejne piškote, ki so nujno potrebni za nakup na naši spletni strani in prijavo oz. avtentikacijo uporabnika za ogled moje strani. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86233514-1"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.dataLayer = window.dataLayer || [];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function gtag(){dataLayer.push(arguments);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('js', new Date());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> gtag('config', 'UA-391908-1');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> !function(f,b,e,v,n,t,s)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('init', '576942229150703');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fbq('track', 'PageView');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><img height="1" width="1" style="display:none"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.facebook.com/tr?id=576942229150703&ev=PageView&noscript=1"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/></noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Facebook Pixel Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- VNESITE V NOGO SPLETNE STRANI: --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> _ipromNS('load');<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>